INCO Consulting S.R.L. - Timișoara

 

Societatea comerciala INCO CONSULTING srl a luat fiinta în anul 1999 ca o societate privata, prin desprinderea din SC INCO srl.
Principalele directii de activitate ale INCO CONSULTING sunt:
 • Evaluari de patrimonii si societati comerciale
 • Consultanta pentru dezvoltarea afacerilor, studii de fezabilitate, planuri de afaceri
Pentru a realiza aceste obiective, activitatea INCO CONSULTING consta în realizarea de lucrari în urmatoarele domenii:
 • Evaluarea proprietatilor imobiliare
 • Evaluarea patrimoniului societatilor comerciale
 • Evaluarea bunurilor mobile
 • Evaluarea activelor financiare
 • Realizarea de planuri de afaceri
 • Realizarea de studii de piata
 • Consultanta în domeniul organizarii si managementului societatilor comerciale
 • Ingineria inovarii si restructurarii firmelor
 • Elaborarea de studii de informatizare si sisteme informatice
INCO a acumulat o bogata experienta si si-a perfectionat în permanenta activitatea în domeniul evaluarilor de societati comerciale si active, începând din Mai 1991, când a luat fiinta societatea. Începând din anul 1999, activitatea de evaluare si studii de fezabilitate a fost separata prin înfiintarea INCO CONSULTING.

 
INCO si INCO CONSULTING au executat lucrari pentru:
 • persoane fizice române si straine;
 • societati comerciale din România cu capital de stat si privat;
 • societati comerciale din strainatate;
 • regii autonome.
Realizarea acestor lucrari, apreciate de beneficiari, au condus la acumularea unei experiente generale în domeniile:
- aspectelor juridice care constituie punctul de pornire al tuturor misiunilor de consultanta întreprinse;
- managementului financiar prin acordarea importantei cuvenite acestui aspect în conditiile economiei de piata;
- privatizarii prin finalizarea mai multor misiuni din acest domeniu la care a fost solicitat sa participe INCO CONSULTING;
- restructurarii prin abordarea acestor probleme ca demers de importanta capitala pentru viitorul societatii comerciale, care porneste de la evaluarea obiectiva a situatiei actuale si continua cu: prefigurarea directiilor posibile de evolutie a activitatii (înzestrarea cu factori de productie, calitatea proceselor de productie, eficienta economica a activitatii, managementului societatii comerciale si structura productiei),definirea politicilor pentru compartimentele functionale ale societatii, controlul restructurarii si evaluarea rezultatelor. 
Începând din anul 2001, societatea INCO CONSULTING dispune de calitatea de membru asociat al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România - ANEVAR - (Certificat nr. 1131/07.05.2001).
SC INCO CONSULTING SRL este agreata pentru efectuarea de rapoarte de evaluare si întocmirea de studii de fezabilitate, date de urmatoarele organisme :
 • Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
 • Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
 • Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii în Industrie.
SC INCO CONSULTING SRL dispune de asigurare colectiva de raspundere profesionala a evaluatorilor si expertilor tehnici membri ai ANEVAR - Certificat nr. 14141-0583/07.03.2005 - asigurator Allianz Tiriac Asigurari SA, pentru limita agreata de raspundere de 500.000 Euro.
Asigurarea colectiva de raspundere profesionala a SC INCO CONSULTING SRL acopera riscul de raspundere profesionala pentru angajatii societatii.

 

Promovează acest site!

Share this

MB Group

MB Management ipurl

http://www.evaluare.com/

http://www.inco.ro/