Echipa INCO Consulting

 

INCO CONSULTING dispune de personal calificat, având o bogată experienţă în domeniul de activitate al societăţii.
Personalul de specialitate din cadrul INCO CONSULTING a urmat: stagii de perfecţionare în ţară şi străinătate, cursuri de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăţilor comerciale, a managementului societăţilor comerciale (în ţară şi străinătate: Franţa, SUA, Canada, Germania) şi dispun de licenţe ANP de organizatori şi conducători de licitaţii pentru privatizarea societăţilor comerciale.
O parte din personalul şi colaboratorii INCO CONSULTING sunt membrii ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, Corpul Experţilor Tehnici şi Corpului Experţilor Contabili.
Începând din anul 2001, societatea INCO CONSULTING dispune de calitatea de membru asociat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR - (Certificat nr. 1131/07.05.2001).
De asemenea, personalul şi colaboratorii SC INCO CONSULTING SRL dispun de o bogată experienţă în evaluări de proprietăţi imobliare, active, bunuri mobile, active necorporale, tehnologie (know-how), societăţi comerciale, proprietate intelectuală etc.
Echipa de bază este formată din personal specializat în diverse domenii:
Personal angajat:
 • Mihail BOJINCĂ - director, evaluator, fost preşedinte ANEVAR în exerciţiu;
 • Stoiadina ASLĂU - director economic, evaluator,
 • Mariana DRAGHICI - economist , evaluator;
 • Erika TILL - inginer, evaluator
 • Mile SEPETAN - economis, evaluator;
 • Magdalena Bojincă - medic întreprindere, absolventă a cursului Evaluarea proprietăţilor imobiliare;
 • Gina TOPORAN - inginer ;
 • Adrian BOJINCA - jurist, evaluator ;
Colaboratori (jud. Arad , Mehedinţi şi municipiul Bucureşti):
 • Cristina BOJINCĂ - economist , absolventă a cursului Evaluarea proprietăţilor imobiliare; evaluator
 • Adriana MITRICĂ - economist, evaluator, expert contabil;
 • Gabriel CÂNDEA - economist, evaluator;
 • Dana PÎRVU ( căsătorită CÂNDEA )- economist, evaluator,
 • Octavian N. BORDEI - inginer constructor, evaluator;
 • Anuţa Costinela Drăcea - inginer, evaluator;
Colaboratori jud. Alba: SC EVALUAR SRL Alba Iulia:
 • Lidia CÂNDEA - economist, evaluator,
 • Lörincz Mihai - inginer, evaluator;
 • Oltean Dan Gligor - inginer, evaluator;
Colaboratori jud. Sibiu:
 • Mihai STEFANUTA - economist, evaluator,
Mihail BOJINCĂ - director
 • preşedintele ANEVAR - Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România;
 • membru ANEVAR, expert evaluator pentru proprietăţi imobiliare, întreprinderi, bunuri mobile, active financiare;
 • absolvent al Institutului Politehnic din Timişoara - Facultatea de Electrotehnică;
 • inginer;
 • MBA - Universitatea din NICE - Franţa - 1995 ;
 • absolvent al cursurilor de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăţilor comerciale -1991 (ANP);
 • absolvent curs expert "Ex."
 • posesor de licenţă pentru organizarea şi conducerea de licitaţii pentru vânzarea de active;
 • lector la cursurile de pregătire evaluatori organizate de ANEVAR şi ANP;
 • absolvent al cursurilor IRVM pentru consultanţi de plasament;
 • lichidator, membru UNPRL privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare - 1999.
Stoiadina ASLĂU - director economic
 • membru ANEVAR, expert evaluator pentru proprietăţi imobiliare, bunuri mobile
 • absolventă a Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Dimitrie Cantemir Timişoara
 • economist
Mariana DEATCU
 • membru ANEVAR, expert evaluator pentru proprietăţi imobiliare, bunuri mobile
 • absolventă a Universităţii din Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Economice
 • economist
 • contabil autorizat stagiar, membru CECAR
Erika TILL
 • membru ANEVAR, expert evaluator pentru proprietăţi imobiliare
 • absolvent al Universității Politehnica Timisoara, Facultatea de Hidrotehnică, profil Construcţii, specializarea Ingineria Sanitară şi Protecţia Mediului
 • inginer
Mile SEPETAN
 • membru ANEVAR, expert evaluator pentru proprietăţi imobiliare
 • absolvent al Universității de Vest Timisoara, Facultatea de Stiinte Economice;
 • economist
Cristina BOJINCĂ
 • membru ANEVAR, absolventă a cursului de evaluarea proprietăţilor imobiliare organizat de CT ANEVAR Timiş (2004) .
 • absolventă a Universităţii din Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Economice
 • economist
Adriana MITRICĂ
 • membru ANEVAR, expert evaluator de întreprinderi - absolventă a Universităţii din Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Economice;
 • economist;
 • specializare în probleme de analiză financiară;
 • expert contabil, membru CECAR;
Gabriel CÂNDEA
 • membru ANEVAR, expert evaluator pentru proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, întreprindere
 • absolventă a Universităţii din Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Economice
 • economist.
Dana Alina PÎRVU
 • membru ANEVAR, expert evaluator pentru proprietăţi imobiliare
 • absolventă a Universităţii din Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Economice
 • absolventă a Facultăţii de Automatizări şi Calculatoare - Timişoara
 • economist.
Octavian N. BORDEI
 • membru ANEVAR, expert evaluator de proprietăţi imobiliare, bunuri mobile
 • absolvent al Institutului Traian Vuia din Timişoara - Facultatea de Construcţii
 • inginer constructor.

Promovează acest site!

Share this

MB Group

MB Management ipurl

http://www.evaluare.com/

http://www.inco.ro/